Flux impuls

Kostnadskrisen krever alternativer

05/11/2012
av Kari Bu

Audun Myskja integrerer det beste fra alternativ medisin i sin legepraksis. Fremtiden er mer enn medikamenter og kirurgi, mener han.

AUDUN MYSKJA var en av deltakerne på Framtidsfrøfestivalen i Hurdal på sensommeren. Der fortalte han hva han gjør for å møte den tiltagende kostnadskrisen i helsevesenet.

– Som medisinstudent for over 30 år siden lærte jeg at alt var genenes skyld. Det var lite vi kunne gjøre selv for å bedre helsa. Da jeg gikk på kurs om antioksidanter i 1980, var det alternativt. De som mente at dette kunne påvirke sykdom, ble ledd ut av det medisinske miljøet. Nå er det helt anerkjent at antioksidanter kan forebygge kreft og annen alvorlig sykdom.

Han fastslår at vi har en kostnadskrise i helsevesenet. Utgiftene til sykehusdrift har økt dramatisk i løpet av 2000-tallet. Medisinen får stadig bedre verktøy, men det koster mer enn vi får igjen for det helsemessig.

– MIN DOKTORGRAD handler om eldreomsorg. Vi har ingen mulighet til å møte eldrebølgen med dagens kostbare verktøy. Hva skal vi gjøre da?

– Vi må tenke forebygging, og da må vi forstå kroppen vår. Til det fins det enkle og rimelige verktøy. Parkinsonpasienter oppnår fantastiske resultater med gamle tibetanske øvelser, for eksempel. Folk må få alternativer de kan bruke hver dag. Det kan være avspenningsøvelser. Kreftpasienter kan få bedre livskvalitet med andre verktøy enn dyre medisiner. Det betyr ikke at de blir kvitt svulsten, men de kan lære seg å overvinne kvalme. Da får de en mestringsfølelse som gjør at de møter sykdommen med mindre frykt. Som lege er det fantastisk å oppleve.

Myskja beklager at moderne medisin har forkastet viten som mennesket har utviklet gjennom tusenvis av år med prøving og feiling. Selv har han lært seg enkle, «alternative» teknikker mot traumer, og hjulpet pasienter med post-traumatisk stress som i årevis har mislyktes med annen behandling. Det kom godt med etter 22. juli i fjor.

– JEG VAR INVOLVERT etter tragedien på Utøya, og møtte en far som sa: «Uansett hvor mange terapeuter vi får, vil det aldri dekke behovet». Han var helt enig i at vi må spre viten som hjelper folk til å kunne hjelpe seg selv.

– Nå har jeg et prosjekt med norske kommuner, som skal lære opp nøkkelpersoner i enkle verktøy for eldreomsorgen. Blant annet bruk av musikk og pust. Da jeg var sykehuslege på 1980-tallet fikk jeg rare blikk når jeg foreslo at pasienter som lå og ventet kunne gjøre noe for sin egen helse. Nå begynner denne tankegangen å spre seg. Før var demens en genetisk dom. Nå vet vi at vår egen innsats kan påvirke når og om genene skrur seg på.

Del med andre

3 Comments

 • Janne Ingeborg Bremer sier:

  Hei! alt er energi bølger

  Janne

 • Jeg tenker at Audun Myskja står for en visdom og erfaring som er svært viktig å integrere i vårt såkalte moderne helsevesen. Visdommen om menneskets iboende helingskraft og de enkle og naturlige virkemidlene for å forsterke denne, slik som bruk av bvisst tiltedeværelse (mindfulness), pusten, musikk, bevegelse osv. Vi trenger å spille på lag med alle de metoder vi har tilgjengelig, og har egentlig ikke råd til å avvise gammel erfaring og visdom i et overarbeidet, overbyråkratisert og alt for kostbart helsevesen, tenker jeg.

  Hilsen Geir Hagberg
  Redaktør for nettmagasinet LeveBevisst.no

 • Mats Uldal sier:

  Det interessante er at vi nå har nok kunnskap og terapeuter til å dekke behovet. Det er nå mye forskning rundt om i mange deler av verden som viser at man med energipsykologi (TFT/EFT) kan løse krigstraumer på brøkdelen av den tiden man tidligere trodde var mulig. Undertegnede tok for mer enn 10 år siden initiativ til en et hjelpeprogram for krigstraumatiserte etter Kosovokrigen. Resultat: av 105 sivile med alvorlige traumer var det 103 som rapporterte om fullstendig kurering av traumene sine. Oppfølging i gjennomsnitt 5 mnd etter, viste 0% tilbakefall. Behandling av 50 soldater hadde 100% suksess. Resultatene er etter vanlig tankegang ikke sannsynlige fordi man tidligere aldri har sett slike resultater. Resultatene er imidlertid lett observerbare,før behandling turde man f.eks ikke gå ut av huset mens man rett etter behandling ikke hadde noen problemer med det samme…Det er virkelig ille hvis ikke Utøyaofrene ihvertfall blir tilbudt valget om å få slik behandling.

2 Trackbacks / Pingbacks

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>